Via het KIEM project gaat plastIQ in samenwerking met de VDAB jonge werkzoekenden opleiden, begeleiden en toeleiden naar een job van operator innovatieve kunststofmaterialen.

Start vandaag met KIEM en oogst morgen nieuwe medewerkers.

Na een grondige screening en selectie worden jongeren gedurende acht weken opgeleid in algemene technische zaken en in de verschillende kunststofverwerkingstechnieken. De opleiding bevat een flinke portie werkplekleren (4 van de 8 weken), waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de deelnemende leerwerkbedrijven. Uitstroom naar een duurzame tewerkstelling is het doel.

Programma

Screening & Selectie

 • technische aanleg
 • leervermogen
 • arbeidsmarktattitudes

Centrumleren

 • kunststofverwerkingstechnieken &-materialen
 • algemene technische kennis & vaardigheden
 • soft skills

Werkplekleren in leerwerkbedrijf

 • aanleren van vakspecifieke verwerkingstechnieken bedrijven

Tewerkstellingsmogelijkheden

 • extra opleiding via individuele beroepsopleiding (VDAB)
 • extra opleiding via plastIQ
 • aanwerving (on)bepaalde duur
 • interim
 • ...

Wat kan KIEM u bieden?

 • Doorgedreven screening & selectie op bais van uw bedrijfsidentiteit.
 • Een intensief kunststofbad maakt uw toekomstige medewerkers arbeidsrijp.
 • Flexibele opleidingsmodules op maat van uw bedrijf.
 • Erkende opleiding tot werkplekcoach die recht geeft op een doelgroepvermindering van €800/kwartaal.
 • Advies en begeleiding inzake tewerkstellingsmogelijkheden.
 • Gratis gebruik van het opleidingsaanbod van plastIQ.
 • Digitale tool om competenties van uw startende medewerker te registreren en op te volgen.

Ook geïnteresseerd om operatoren uit onze pool op te leiden en leerwerkbedrijf te worden?  Neem contact op met onze consulent werkplekleren : marieke.veryser@plastIQ.be

www.kunststofiseenmissie.be